Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

De afdeling projecten communiceert met de zakelijke partijen die verbonden zijn aan nieuwbouwprojecten. Goede samenwerking en heldere afspraken zijn hierbij van doorslaggevend belang. Alleen dan kan het gemeenschappelijke doel bereikt worden: het leveren van topkwaliteit in de vorm van een droombadkamer voor de klant.

Nieuwbouwwoningen worden over het algemeen verkocht inclusief toiletruimte en badkamer, uitgerust met sanitair en tegelwerk. Van Munster vervult in dit proces vaak een adviserende rol. Vanuit onze ervaring en expertise zijn wij vanaf een vroeg stadium betrokken bij nieuwbouwprojecten. Samen gaan we op zoek naar passend sanitair voor de woning, binnen de grenzen van het project.

Het voorbereidingstraject wordt begeleid door een ervaren team met een projectmanager, projectcoördinator en tekenaar. Tijdens een bespreking met alle betrokken partijen wordt het project in detail met elkaar doorgenomen. De afspraken en mogelijkheden worden vastgelegd in het projectdossier. Voor alle woningen worden voor de badkamer en toiletruimte 3D-tekeningen en gemaatvoerde tekeningen gemaakt. Deze noemen we ook wel nultekeningen. Tevens wordt bepaald wat een klant terugkrijgt bij eventuele wijziging van het sanitair; ook wel retourprijzen genoemd. In onderling overleg wordt bepaald wat de korting voor de koper zal zijn. Er wordt een lijst opgesteld met kosten die het gevolg zijn van wijzigingen binnen de badkamer (de montagekostenlijst). Na deze voorbereiding worden de klanten uitgenodigd voor een bezoek aan de showroom.

Gedurende het gehele showroomtraject is de projectcoördinator het aanspreekpunt voor alle zakelijke partijen. De projectcoördinator is onder andere de vraagbaak voor inhoudelijke en technische zaken en bewaakt de sluitingsdata (de data waarop de klant een definitieve keuze gemaakt dient te hebben). Hiervoor wordt met regelmaat een voortgangsoverleg georganiseerd om onderling de status per bouwnummer te kunnen doornemen.

Na het afronden van het showroomtraject blijft de projectcoördinator in contact met de installateur over het tijdig verstrekken van de opdrachten en het afroepschema voor levering van het sanitair. Na ontvangst van de opdrachten worden alle bouwnummers nog eens gecontroleerd om vervolgens te worden overgedragen aan de afdeling verkoopbinnendienst.